بخش جراحی A

تعداد بازدید:۳۴۱۷

مسئول بخش: خانم اکرم مجنونی
تلفن داخلی بخش:2162 -2161 - 2164
رئیس بخش: آقای دکتر سعید صدرنیا
تعداد تخت های فعال:   32 بستری و 0  اکسترا
موقعیت بخش از لحاظ جغرافیایی:   طبقه همکف- بلوک 3
تعداد پرسنل :    19   پرستار ،  1   منشی ،  4     خدمات 


شرح وظایف:
1.    آموزش نکات ضروری به بیماروخانواده قبل وبعداز انجام آنژیوگرافی وآنژیوپلاستی وانواع اعمال جراحی قلب باز ودریچه 
2.    آماده سازی روانی بیمار وکاهش اضطراب وترس بیمار
3.    مهارت درتفسیر ECGوشناسایی آریتمی
4.    آگاهی از نحوه انجام کلیه پروسیجرهای قلبی وجراحی عمومی واقدامات تشخیصی ودرمانی بخش
5.    ارزیابی وضعیت درد وکنترل درد
6.    پایش بیمارپس از انجام آنژیوگرافی از نظر انسداد حاد شریان های گشاد کننده وخونریزی در محل ودرد کاتتروخونرسانی اندام های پایین تر از محل ورود کاتتر وانجام مانیتورینگ قلبی
7.    توانایی بررسی انواع زخم های جراحی از نظر کشیدن سوچورهای جراحی و عفونت محل وبررسی انواع درن ها وانجام پانسمان های متناسب با زخم ونمونه برداری از زخم و دبریدمان پوست نکروز شده


تجهیزات و امکانات:
دستگاه  D/Cشوک -  کپسول اکسیژن -  ECG – آمبوبگ – برانکارد - ساکشن پرتال – ویلچر - پمپ سرنگ - ست پانسمان - مانیتورمرکزی تله - ست بخیه
                    
                                          
تعداد اتاق ها و تخت ها:
تعداداتاق بستری 12می  باشد .
4   اتاق یک تختی ،  2   اتاق دو تختی ،   6  اتاق چهار تختی
 

کلید واژه ها: بخش بخش جراحی A جراحی A

آخرین ویرایش۰۲ خرداد ۱۴۰۱