بخش آنژیوگرافی

تعداد بازدید:۵۶۰۲

مسئول بخش: آقای علی مشایخی
تلفن داخلی بخش : 2351 - 2352
رئیس بخش: آقای دکتر سعید صدرنیا
تعداد تخت های فعال:   6 بستری و   0   اکستراء
موقعیت بخش از لحاظ جغرافیایی:   طبقه اول – بلوک 2 
تعداد پرسنل : 9  پرستار ،  1   منشی ،  4  خدمات 

 

شرح وظایف:
1.    آموزش نکات ضروری به بیمار قبل وبعداز انجام آنژیوگرافی وآنژیوپلاستی آماده سازی روانی بیمار وکاهش اضطراب وترس بیمار
2.    مهارت درتفسیر ECGوشناسایی آریتمی
3.    مهارت در تشخیص ترومبو آمبولی
4.    آگاهی از نحوه انجام کلیه پروسیجرهای آنژیوگرافی
5.    ارزیابی وضعیت درد وکنترل درد
6.    پایش بیمارپس از انجام آنژیوگرافی از نظر انسداد حاد شریان های گشاد کننده وخونریزی در محل ودرد کاتتروخونرسانی اندام های پایین تر از محل ورود کاتتر وانجام مانیتورینگ قلبی


تجهیزات و امکانات:
دستگاه  D/Cشوک - کپسول اکسیژن -  ECG -  آمبوبگ -  ساکشن پرتال -  برانکارد -  پمپ سرنگ -  ویلچر -    مانیتورینگ – مانیتورمرکزی - ست پیس گذاری - ست بخیه -  دستگاه آنژیوگرافی -  دستگاه پیس موقت                                  

    
تعداد اتاق ها و تخت ها:
تعداد اتاق ریکاوری  1 می باشد .
تعداد اتاق کت لب  1  می باشد .
 

کلید واژه ها: بخش بخش آنژیوگرافی آنژیوگرافی

آخرین ویرایش۱۸ اسفند ۱۴۰۱