تعرفه های خدمات

تعداد بازدید:۱۲۳۱


تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1401به شرح ذیل می باشد:

(ویزیت پزشکان در بخش سرپای و دولتی)

1- ویزیت پزشکان  عمومی   233000 ریال

2- ویزیت پزشکان متخصص     460000      ریال

3- ویزیت پزشکان فوق تخصص و روانپزشکان  107000      ریال

 

کلید واژه ها: پزشکان ویزیت پزشکان ویزیت ریال تعرفه عمومی روانپزشکان