اهداف و رسالت

تعداد بازدید:۲۴۷۶

رسالت بیمارستان:

بیمارستان امام علی علیه السلام با هدف حفظ ارتقاء سطح خدمات درمانی، تشخیصی، مراقبتی، در این منطقه محروم بر مبنای استاندارد های بیمارستانی و اجرای صحیح طرح تکریم ارباب رجوع و حفظ کرامت انسانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی راه اندازی گردیده است.

 

 چشم انداز بیمارستان:

 ما بر آن هستیم که:

* به عنوان تنها بیمارستان ارائه دهنده مراقبت های درمانی موجود در منطقه بهترین خدمات را به بیماران ارائه دهیم.

* از فناوری و تجهیزات نوین پزشکی در فضای مناسب با استانداردهای مناسب استفاده نماییم. * آگاهی و سطح دانش علمی پزشکان و کارکنان بیمارستان را ارتقا بخشیم.

* با ایجاد نگرش صحیح به انسان ها به عنوان اشرف مخلوقات عالم با تکیه بر اصول مهارت های علمی و عملی، خدماتی منحصر به فرد بیماران ارائه نماییم.

 

 اهداف استراتژیک بیمارستان:

* ارتقاء کیفیت ارائه خدمات درمانی و مراقبتی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات درمانی و مراقبتی

* افزایش رضایتمندی، تکریم، پاسخگوی و جلب اعتماد بیماران

* ارتقاء سطح دانش علمی و مهارت های کارکنان

* نظارت و کنترل کیفیت مراقبت های درمانی بر اساس استانداردهای تعیین شده

* مدیریت منابع مالی و انسانی و سرمایه و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده از منابع موجود و بهبود مستمر فرآیندها و روش های انجام کار

کلید واژه ها: میباشد بیمارستان تعداد شهرستان کمیجان استان