مطالب مرتبط با کلید واژه

شهرستان


اهداف، رسالت و سیاست های اصلی بیمارستان

رسالت بیمارستان: بیمارستان امام علی علیه السلام با هدف حفظ ارتقاء سطح خدمات درمانی، تشخیصی، مراقبتی، در این منطقه محروم بر مبنای استاندارد های بیمارستانی و اجرای صحیح طرح تکریم ارباب رجوع و حفظ کرامت انسانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی راه ...