مطالب مرتبط با کلید واژه

بیمار


راهنمای بیماران

راهنمای بیمار بستری از پذیرش تاترخیص بیمار به درمانگاه  تخصصی مربوطه مراجعه می کند و پس از ویزیت توسط متخصص در صورت نیاز به بستری شدن ، بیمار یا همراه بیمار با در دست داشتن دستور بستری از سوی پزشک به واحد ...

نوبت دهی

جهت نوبت دهی اینترنتی بر روی لینک زیر کلیک کنید: http://nobat.arakmu.ac.ir جهت نوبت دهی تلفنی با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایید: 08633890

منشورحقوق بیمار

محور اول : دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است. محور دوم : اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد . محور سوم : حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت ...

رادیولوژی

مسئول فنی: دکتر اسلام جو(متخصص رادیولوژی) مسئول بخش: آقای گودرز حسینی(کارشناس رادیولوژی) تلفن: 08635453583 داخلی: 208 ساعت کاری: به صورت شبانه روزی شرح وظایف کارشناس رادیولوژی: - پذیرش بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی با معرفی پزشک معالج با اولویت بیماران اورژانس - ارائه دستورات و آمادگی ...