تقویم کاری پزشکان

تعداد بازدید:۲۰۸۰

پزشک عمومی: همه روزه بصورت شیفت

دکتر رضاپیرحسینلو- دکترحسن جعفری- ذکتر فرهنگ-خانم دکتر ابراهیمی


متخصص اطفال: خانم دکتر رحمتی

کل ایام هفته

متخصص اعصاب و روان: خانم دکترطلعت محمدی

سه روزاخرهفته


متخصص داخلی: دکتر امری

کل ایام هفته

متخصص زنان و زایمان:خانم دکتر حورزاد

سه شنبه ،چهارشنبه

متخصص چشم: خانم دکترسرمدی

چهارشنبه،پنج شنبه


 

کلید واژه ها: متخصصین

آخرین ویرایش۳۰ آبان ۱۴۰۰