مطالب مرتبط با کلید واژه

دکتر


اسامی پزشکان

لیست اسامی پزشکان بیمارستان امام علی(ع) کمیجان پزشک عمومی: دکتر رضاپیرحسینلو- دکترحسن جعفری-خانم دکتر رضایی- دکتر نیکجو- متخصص اطفال: خانم دکتر علیمرادی متخصص اعصاب و روان: خانم دکترطلعت محمدی متخصص زنان و زایمان: خانم دکترحورزاد متخصص داخلی: دکترصابری                    

تقویم کاری پزشکان

پزشک عمومی: همه روزه بصورت شیفت دکتر رضاپیرحسینلو- دکترحسن جعفری- ذکتر نیکجو -خانم دکتر رضایی متخصص اطفال: خانم دکتر علیمرادی کل ایام هفته متخصص اعصاب و روان: خانم دکترطلعت محمدی سه روزاخرهفته متخصص داخلی: دکتر صابری کل ایام هفته متخصص زنان و زایمان:خانم دکتر محسنی سه شنبه ،چهارشنبه متخصص چشم:  چهارشنبه،پنج ...