مطالب مرتبط با کلید واژه

دکتر


برنامه کاری درمانگاه ها

               تقویم کاری پزشکان بیمارستان امام علی(ع)      کمیجان  اسفند1401        ردیف نام و نام خانوادگی تخصص تقویم کاری 1 دکتر خاتمی دکتر حاج رحیمی دکتر بکتاش داخلی ایام هفته 2 دکتر  شریفی اطفال ایام هفته (6 ام  تا 23 ام ) 3 دکتر ایران پور دکتر ایزدیار زنان و زایمان ایام هفته (6 ام  تا ...

اسامی پزشکان

لیست اسامی پزشکان بیمارستان امام علی(ع) کمیجان پزشک عمومی: دکتر رضاپیرحسینلو- دکترحسن جعفری-خانم دکتر رضایی- دکتر نیکجو- متخصص اطفال: خانم دکتر علیمرادی متخصص اعصاب و روان: خانم دکترطلعت محمدی متخصص زنان و زایمان: خانم دکترحورزاد متخصص داخلی: دکترصابری                    

تقویم کاری پزشکان

پزشک عمومی: همه روزه بصورت شیفت دکتر رضاپیرحسینلو- دکترحسن جعفری- ذکتر نیکجو -خانم دکتر رضایی متخصص اطفال: خانم دکتر علیمرادی کل ایام هفته متخصص اعصاب و روان: خانم دکترطلعت محمدی سه روزاخرهفته متخصص داخلی: دکتر صابری کل ایام هفته متخصص زنان و زایمان:خانم دکتر محسنی سه شنبه ،چهارشنبه متخصص چشم:  چهارشنبه،پنج ...