آزمایشگاه

تعداد بازدید:۱۰۸۳

معرفی پرسنل:
 

اقای احمدی :مسئول ازمایشگاه بیمارستان امام علی(ع)کمیجان
 

شرح وظایف:

انجام آزمایشات بیو شیمی شامل اندازه گیری میزان قند و چربی خون ، چکاب کارکرد کلیه و کبد وآنزیم بوسیله دستگاه اتو آنالیزBT-3000

·         آزمایات هیتولوژی شاملCBCبوسیله دستگاه MS9
·         تعیین گروهای خونی
·         آزمایشات هورمونی
·         آزمایشات ایمنولوژی شامل شناسایی ویروس های هپاتیت و ایدز
·         بسیاری از آزمایشات روتین و تخصصی دیگرهمراه با دستگاه های الکترولیت آنالیز و بیلی روبین متر و سیستم پذیرش و جواب دهی کامپیوتری.
 

استقرار و راه اندازی سیستم هموویژلانس

همو به معنای خون و ویژیلانس به معنای مراقبت است  و ترکیب مراقبت از خون به عنوان برگردان هموویژیلانس بکار می رود و به فعالیت هایی اطلاق می شود که در کل زنجیره انتقال خون از زمان جمع آوری خون تا زمان تزریق آن به گیرنده ) به منظور جمع آوری و ارزیابی اطلاعات مربوط به وقوع عوارض ناخواسته احتمالی ناشی از تزریق خون و فرآورده های آن در افراد گیرنده انجام شده تا در صورت امکان مانع از بروز مجدد آنها شود. در واقع هموویژیلانس به معنای مراقبت از دریافت کنندگان خون و فرآورده های خونی در مقابل عوارض ناخواسته ناشی از انتقال خون است .

هموویژیلانس یک سیستم نظارت کشوری بر سلامت خون و فرآورده های آن در تمام مراحل در زنجیره انتقال خون یعنی از زمان خونگیری از اهدا کنندگان تا پیگیری دریافت کنندگان خون و فرآورده ها گردآوری و تجزیه و تحلیل داده های مربوط به اثرات ناخواسته انتقال خون و اعلام خطر به منظور تصحیح و اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع مجدد آن هاست هم چنین ضرورت قابل ردیابی بودن خون و فرآورده ها از اهدا کننده تا دریافت کننده در بیمارستان های دولتی ، خصوصی و مراکز انتقال خون توصیه شده است .

کلید واژه ها: سیستم هموویژلانس خون انتقال خون خون فرآورده middot middot آزمایشات انتقال فرآورده آزمایشات زمان

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۴۰۱