مطالب مرتبط با کلید واژه

بخش


اطلاعیه بیمارستان

شماره تلفنهای بیمارستان 35453582-086 مدیریت 35453582-086    داخلی 201 تلفن گویای بیمارستان 35453583-086 دفتر پرستاری داخلی   212 بخش اطفال و داخلی داخلی  204 بخش اورژانس داخلی  211 آزمایشگاه داخلی  216    داروخانه  داخلی   210 پذیرش داخلی  200 نگهبانی داخلی  214 خدمات داخلی   203 انبار داروئی داخلی   207 مامایی داخلی   202 مدارک پزشکی داخلی   215  پزشک عمومی داخلی   209 رادیولوزی داخلی   208 دیالیز داخلی   206  اعصاب و روان داخلی   205

لیست ارائه خدمات

       لیست ارائه خدمات بیمارستان امام علی(ع)کمیجان   خدمات اورژانس: تزریقات اتل بندی شستشوی چشم شستشوی گوش بخیه وپانسمان نوارقلب خدمات سرپایی: کلینیک   اطفال کلینیک   داخلی  کلینیک   زنان  کلینیک اعصاب و روان کلینیک تغذیه و رژیم درمانی کلینیک دیابت دیالیز خدمات بستری:   بخش اطفال بخش داخلی بخش زایمان

اطفال

در طبقه دوم بیمارستان در تمام ایام فعال است دارای 16 تخت می باشد پزشک بخش:متخصص داخلی ومتخصص اطفال می باشد پرسنل درمان :کارشناس پرستاری مسئول بخش:خانم نوروزی تلفن تماس :08625453583     داخلی 204

داخلی

بخش داخلی: در طبقه دوم بیمارستان در تمام ایام فعال است دارای 16 تخت می باشد پزشک بخش:متخصص داخلی ومتخصص اطفال می باشد پرسنل درمان :کارشناس پرستاری مسئول بخش:خانم نوروزی تلفن تماس :08625453583     داخلی 204  

دیالیز

بخش دیالیز: طبقه اول سمت چپ درب ورودی دارای 5تخت و4 دستگاه که در تمام ایام بجز جمعه ها در شیفت صبح به ارائه خدمات می پردازد پزشک بخش :متخصص داخلی پرسنل درمان :1نفر کارشناس پرستاری مسئول بخش :خانم لیلا حسنی تلفن تماس :08625453583   داخلی ...

اورژانس تحت نظر

بخش اورژانس: در طبقه اول سمت راست درب ورودی دارای 6تخت ویک اتاق بخیه پانسمان ویک اتاق CPRبصورت شبانه روزی به ارائه خدمات می پردازد.  مسئول :سرکار خانم داودی تلفن تماس :08625453583   داخلی 211

خیرین

خیرین

بیمارستان امام علی (ع)کمیجان یکی از بیمارستانهای عمومی و تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک می باشد که منظور تشخیص و درمان بیماران ایجاد شده است.این مرکز دارای بخشهای اورژانس ،اطفال و نوزادان وداخلی و تسهیلات زایمانی می باشد و در ...