آرشیو اخبار

دکتر علی علیمحمدی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم‌پزشکی اراک اعلام کرد:

تا کنون حدود ۳۷ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال واکسینه شده اند که ۲۱ درصد نیز هر دو نوبت را دریافت کرده اند.

 فرایند واکسیناسیون همچنان در ۶ پایگاه تجمیعی شهرستان اراک و سایر پایگاه‌های تجمیعی در شهرستان‌های استان در حال انجام است

ادامه مطلب