آرشیو اخبار

پیام مشایخی رئیس گروه آموزش و ارتقا سلامت معاونت بهداشتی بمناسبت روز جهانی خودمراقبتی

مشایخی رئیس گروه آموزش و ارتقای سلامت و دبیر برنامه خودمراقبتی روز خود مراقبتی را به همه دست اندرکاران سیستم بهداشتی و سفیران سلامت که مسئولیت اجرای برنامه های خودمراقبتی را برای خود ، خانواده واجتماع خویش عهده دارهستند تبریک گفت.

ادامه مطلب

خودمراقبتی ، شکوفایی وسلامت خانواده

دکتر علی علیمحمدی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک به مناسبت روز جهانی خود مراقبتی ۲ مرداد ماه روز جهانی خود مراقبتی (۲۴ جولای مصادف با ۲ مردادماه ) را به کلیه دست اندرکاران برنامه ملی ترویج خودمراقبتی بویژه کارشناسان آموزش سلامت ، جلب مشارکت مردمی ، مراقبین سلامت ، بهورزان ، سفیران سلامت خانوار ، رابطین سلامت محله و رابطین سلامت ادارات تبریک گفت.

ادامه مطلب