اصلی معاونت بهداشتی - آرشیو

رعایت اصول پدافند غیر عامل موجب اقتدار و توانمندی نظام سلامت خواهد شد

پدافند غیر عامل موجب اقتدار و توانمندی نظام سلامت خواهد شد و دشمنان را از فکر و انجام هرگونه اختلال در ارائه خدمات نظام سلامت مأیوس کرده و همچنین تاب آوری خدمات بهداشت و درمان را افزایش خواهد داد.

ادامه مطلب

پیام دکتر علیمحمدی معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان مرکزی بمناسبت هفته پدافند غیرعامل

در حوزه بهداشت پدافند غیر عامل پایش و مراقبت از ارعاب و تهدیدات دشمن در حوزه سلامت می باشد لذا باید به دنبال اخذ تمهیدات و مصون سازی، بازدارندگی همراه با درایت در راستای تاب آوری و پایداری ارائه خدمات نظام سلامت به آحاد هم‌میهنان و مردم کوشا باشیم.

ادامه مطلب