اصلی معاونت بهداشتی - آرشیو

داوطلبی برای آینده مشترک

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک در پیامی ضمن تبریک روز جهانی داوطلب سلامت، داوطلبان سلامت را پل های ارتباطی مردم و مسئولین خواند که برای توسعه و ارتقاء سطح سلامت فقط و فقط برای رضای خدا، بی هیچ منتی فعالیت می کنند.

ادامه مطلب