اصلی معاونت بهداشتی - آرشیو

پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال

دکتر میرشفیعی رئیس گروه بیماری های غیرواگیر معاونت بهداشتی گفت: چهارشنبه سوری یکی از سنت های قدیمی ما ایرانیان است که در زمانهای گذشته در حد یک آتش بازی مختصر در نقاط از پیش تعیین شده اجرا می گردید و هدف نهایی آن پاک سازی محیط زندگی و برطرف نمودن کدورت های فی مابین اقوام بود تا به هنگام فرارسیدن عید نوروز با دلی پاک و به دور از هرگونه کینه توزی و خصومت شروع سال جدید را جشن بگیرند. متاسفانه در سال های اخیر مراسم سنتی و زیبای این شب رنگ دیگری به خود گرفته و تبدیل به بازی های خطرناک با مواد منفجره و محترقه گردیده است.

ادامه مطلب