اصلی معاونت بهداشتی - آرشیو

جوانی به مفهوم بالندگی و حرکت به سوی فردایی روشن

دکتر ایراندخت حیدری گفت : روز تولد حضرت علی اکبر (ع) مصادف با یازدهم ماه شعبان هر سال به عنوان روز ملی جوان نامگذاری شده است و در سال جاری این مناسبت مطابق با ۱۳ اسفند می باشد و بدین مناسبت برنامه های اطلاع رسانی، مشاوره ای و ارائه خدمات برای گروه سنی ۱۸ تا ۲۹ سال انجام می شود.

ادامه مطلب
جلسه پایش شاخص های بهداشتی مرکز بهداشت شهرستان اراک، سالن جلسات مرکز بهداشت، ۷ اسفند ماه

جلسه پایش شاخص های بهداشتی مرکز بهداشت شهرستان اراک، سالن جلسات مرکز بهداشت، ۷ اسفند ماه گالری

هفتمین جلسه پایش شاخص های حوزه بهداشت در شهرستان ها با حضور معاون بهداشت، معاون فنی، رئیس گروه ها، مدیر گروه ها و کارشناس مسوولان معاونت بهداشتی و مدیر شبکه بهداشت و کارشناسان متناظر شهرستان اراک در روز یکشنبه مورخ ۷ اسفند ماه از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۵ در سالن جلسات مرکز بهداشت شهرستان برگزار گردید.

ادامه مطلب