مطالب مرتبط با کلید واژه

آنژیوگرافی


افتخارات

1.    استقرار کدهای 247 و724 بعنوان منتخب اولین مرکزآموزشی درمانی در غرب کشور 2.    استقرار اورژانس هوایی تحت عنوان اولین مرکز آموزشی درمانی  در غرب کشور 3.    کسب گریدهای مصوب اعتبار بخشی 4.    کسب گریدهای  ایزو  5.    تنهامرکز دولتی دراستان که دارای بخش آنژیوگرافی ...

بخش آنژیوگرافی

مسئول بخش: آقای علی مشایخی تلفن داخلی بخش : 2351 - 2352 رئیس بخش: آقای دکتر سعید صدرنیا تعداد تخت های فعال:   6 بستری و   0   اکستراء موقعیت بخش از لحاظ جغرافیایی:   طبقه اول – بلوک 2  تعداد پرسنل : 9 ...