پاتولوژی و آسیب شناسی

تعداد بازدید:۳۲۱۹

مسئول بخش پاتولوژی :  دکتر امیر ورد
مسئول واحد : خانم طیبه والی
تلفن های واحد : داخلی 2141
موقعیت واحد از لحاظ جغرافیایی : طبقه همکف  - بلوک 1
تعداد پرسنل :   4 نفر

شرح وظایف :
1.    پذیرش و بایگانی نمونه ها(شامل نمونه های سیتولوژی. بافتها. مغز استخوان)
2.    تهیه بلوک
3.    برش با میکروتوم(برشهای نازک از 3 تا 5 میکرون)
4.    فروزن
5.    رنگ آمیزی بافتها(شامل رنگ آمیزی پاپانیکولار H&E سودان بلک PAS رتیکولین تریکروموم......)

تجهیزات و امکانات : 
Tissue prusseure – Microtum -  Computer – Dispenser -  Frozen
 

کلید واژه ها: پاتولوژی آسیب شناسی

آخرین ویرایش۱۵ اسفند ۱۴۰۱