داروخانه

تعداد بازدید:۳۹۰۸

مسئول واحد : خانم دکتر نگار نفیسی

مسئول فنی شیفت عصر : خانم دکتر سارا آقازیارتی

تلفن های واحد : داخلی 2220- 2218

موقعیت واحد از لحاظ جغرافیایی : طبقه همکف – بلوک 1

تعداد پرسنل :  14 نفر

 

شرح وظایف :

تدوین، بروز رسانی و بازنگری فارماکوپه دارویی بیمارستان منطبق با گاید لاینهای علمی به منظور جلوگیری از تهیه داروهای غیر ضروری و قابل جایگزین در راستای برنامه نظام سلامت
اتخاذ رویکرد مناسب برای برنامه ریزی خرید دارو با توجه به نیاز سنجی آن بر اساس تقسیم بندی کاربردی داروها و جایگاه آن در فارماکوپه دارویی در برنامه نظام سلامت
تدوین فرایندی برای تعیین، تصویب و تهیه داروهایی که جزو فرمولاری بیمارستانی نیستند، مثلا در مواردی که بیمارستان به داروی ویژه ای نیاز داشته باشد.
نظارت بر تجویز منطقی دارو (DUE) ، آنتی بیوتیک های پرهزینه و اجرای آن
پیش بینی اقلام دارویی مورد نیاز داروخانه، درخواست و دریافت آن از انبار دارویی
نظارت بر احتمال مصرف غیرمنطقی داروها به ویژه آنتی بیوتیکها و برخورد با این موارد
نظارت بر موارد احتمال مراعات نکردن غیرموجه لیست داروهای موجود در بیمارستان
رسیدگی به کمبودها، کاستی ها و مشکلات درمان و دارو در بیمارستان و ارائه راه حل های مناسب در کمیته دارو و درمان
پیش بینی و نظارت بر نحوه تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی
نگهداری صحیح داروها از نظر نور، دما و تاریخ انقضاء و سایر شرایط
چیدمان صحیح دارو و لوازم مصرفی در قفسه ها براساس تاریخ انقضاء و سایر موارد
پذیرش نسخ الکترونیک و کاغذی بیماران سرپایی،‌ ثبت نسخه درHIS ، آماده کردن نسخه و تحویل دارو به بیمار همراه با دستور صحیح مصرف دارو
آماده کردن داروهای بیماران بستری براساس درخواست ارائه شده درHIS و تحویل به بخش مورد نظر
دریافت داروهای مخدر از معاونت غذا و دارو و توزیع آن در بخشهای بستری، کنترل نسخ داروهای مخدر، نظارت بر نحوه مصرف، ثبت اسناد ورودی و نسخ داروهای مخدر در سامانه مربوطه
ایجاد هماهنگی و شریط مطلوب در زمینه همکاریهای مستمر بین کادر درمان و دارویی بیمارستان
انجام کلیه امور و وظایف مربوط به اعتبار بخشی و برنامه نظام سلامت، ADR، DUE و سایر دستورالعمل ها
مدیریت واکنشهای ناخواسته دارویی و خطاهای دارو پزشکی و گزارشدهی صحیح خطاها و عوارض جانبی
تنظیم، پایش و ارزیابی خط مشی بیمارستان در استفاده صحیح از داروها جهت اطمینان از اینکه داروی درست، به روش درست و از راه صحیح، در زمان درست و به مقدار درست، به فرد درست داده می شود.

تدوین خط مشی ها و روش هایی برای کاهش اشتباهات تجویزی داروها و عوارض جانبی ناخواسته آنها (اشتباهات دارویی از ابتدای تجویز پزشک تا تحویل به بیمار)
تدوین و بروز رسانی فهرست داروهای پرخطر، مشابه اسمی و ظاهری، حیاتی و ضروری و بروز رسانی آن
ارزیابی روند مصرف دارو و شناسایی مشکلات احتمالی آن
ایجاد فرآیند مناسب جهت تامین داروهایی که با کمبود سراسری مواجه می باشند و یا فرآیندی برای جایگزینی دارد .
 

کلید واژه ها: داروخانه تحویل دارو

آخرین ویرایش۱۵ اسفند ۱۴۰۱