پزشکی هسته ای و سنجش تراکم استخوان

تعداد بازدید:۸۷۳۰

مسئول فنی بخش:  دکتر وحید خلیلی 
پزشک بخش : دکتر یاسر شیراوند
تلفن های واحد : داخلی 2137 – مستقیم 34173487
موقعیت واحد از لحاظ جغرافیایی: زیرزمین – بلوک 1
تعداد پرسنل : 8 نفر
 

شرح وظایف:
-    اسکن قلب و عروق
-    اسکن کلیه و مجاری ادراری
-    اسکن استخوان
-    اسکن دستگاه گوارش
-    اسکن مجاری اشکی
-    اسکن تیروئید،پاراتیروئید و غدد بزاقی
-    اسکن دستگاه تنفسی
-    اسکن طحال،کبد و مجاری صفراوی
-    اسکن گره پیشاهنگ SLN
-    درمان اختلالات تیروئیدی
-    .انجام درمان با رادیوایزوتوپ ها
-    سنجش تراکم استخوان و تشخیص پوکی استخوان

تجهیزات و امکانات:
دستگاه گاما کمرا
دستگاه سنجش تراکم استخوان
 

کلید واژه ها: پزشکی هسته ای سنجش تراکم استخوان

آخرین ویرایش۱۶ اسفند ۱۴۰۱