مطالب مرتبط با کلید واژه

آسیب شناسی


پاتولوژی و آسیب شناسی

مسئول بخش پاتولوژی :  دکتر امیر ورد مسئول واحد : خانم طیبه والی تلفن های واحد : داخلی 2141 موقعیت واحد از لحاظ جغرافیایی : طبقه همکف  - بلوک 1 تعداد پرسنل :   4 نفر شرح وظایف : 1.    پذیرش و بایگانی نمونه ها(شامل نمونه ...