مطالب مرتبط با کلید واژه

ارزیابی آزمون ها


کمیته ارزیابی آزمون ها

اعضاء:  1.خانم دکتر بهارک تأثریان 2.خانم دکتر لیلا پور سعادت 3. آقای دکتر ناصر سعیدی 4.آقای دکتر مهدی بختیار 5.آقای دکتر عبدالطیف معینی 5.آقای دکتر فرشید حق وردی 6.خانم دکتر سیده مریم میر قربانی 7.خانم محبوبه خسروانی   شرح وظایف کمیته: 1-    ارتقاء کیفیت آزمون ها و استاندارد سازی سؤالات آنها 2-   ...