مطالب مرتبط با کلید واژه

سنجش تراکم استخوان


پزشکی هسته ای و سنجش تراکم استخوان

مسئول فنی بخش:  دکتر وحید خلیلی  پزشک بخش : دکتر یاسر شیراوند تلفن های واحد : داخلی 2137 – مستقیم 34173487 موقعیت واحد از لحاظ جغرافیایی: زیرزمین – بلوک 1 تعداد پرسنل : 8 نفر   شرح وظایف: -    اسکن قلب و عروق -    اسکن کلیه و مجاری ...