مطالب مرتبط با کلید واژه

دکتر علی خانی دخت


کنترل کرونا با تصمیمات به موقع و مدیریت صحیح

رییس بیمارستان حضرت امیرالمومنین(ع) اراک گفت: با اوج گیری شیوع بیماری کرونا، این مرکز درمانی به عنوان سانتر کرونا انتخاب و در مراحل مختلف با تکمیل ظرفیت این مرکز، سایر بیمارستان ها به حمایت از این بیمارستان آمدند.

ادامه مطلب