مطالب مرتبط با کلید واژه

ریاست


ریاست

      جناب آقای دکتر علی صدوق متخصص داخلی و فوق تخصص نفرولوژی ریئس مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) شماره تلفن  : 19-38361117     تجارب کاری 1-    سابقه 11 سال فعالیت پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی همدان/ شبکه بهداشت و درمان شهرستان نهاوند در مقطع تخصص 2-    سابقه 3 ...