مطالب مرتبط با کلید واژه

مدیریت


مدیریت

جناب آقای دکتر سید امید آل یاسین دکتری تخصصی (PHD  ) مهندسی محیط زیست مدیر مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع) شماره تلفن  : 19-38361117   سوابق اجرایی : 1-    مسئول گسترش شبکه های بهداشتی مرکز بهداشت شهرستان اراک(3 سال) 2-    معاون مرکز بهداشت شهرستان اراک(2 سال) 3-    مدیر ...