مطالب مرتبط با کلید واژه

ایمنی بیمار


سوپروایزر آموزش به بیمار

مسئول واحد : خانم نسرین نیک نیا مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری  پست الکترونیک : nasrinniknia598@gmail.com تلفن های واحد : داخلی 2177 موقعیت واحد از لحاظ جغرافیایی : طبقه اول- بلوک 1 تعداد پرسنل :    1نفر واحدهای زیر مجموعه : -  شرح وظایف : 1.    برگزاری کلاسهای ...

ایمنی

1- 9 راه حل ایمنی 2- 28 مورد وقایع ناخواسته 3- ارزیابی مورس 4- بازدید مدیریتی ایمنی 5- بخشنامه برچسب گذاری داروهای ب 6- راهنمای پیشگیری از زخم فشاری 7- راهنمای جراحی ایمن 8- راهنمای داروهای با اسامی و اشکال مشابه 9- راهنمای داروهای با هشدار بالا 10- راهنمای داروهای حیات بخش و ضروری 11- راهنمای سقوط 12- راهنمای شناسایی صحیح بیماران ...

ایمنی دارو

ابلاغ کتابچه دارو های با هشدار بالا کتابچه داروهای با هشدار بالا اسامی مشابه بازنگری آنتی دوت با هشدار بالا - 12 گانه بازنگری  داروهای 25درجه بازنگری  داروهای یخچالی8-2 درجه بازنگری فهرست_داروهای_حیاتی خودبخود متوقف شونده داروهای با هشدار بالا مالتیپل دوز مشابه ظاهری