مطالب مرتبط با کلید واژه

تاریخچه کتابخانه


درباره ما (رسالت کتابخانه)

تاریخچه:  این کتابخانه تخصصی از سال 1387 با افتتاح  مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین (ع)  در طبقه دوم بیمارستان جنب تالار اتاق عمل  زیر نظر کتابخانه مرکزی  تاسیس شد. در سال 1397 به منظور داشتن سالن مطالعه های مجزا از مخزن این ...