پرسش‌های متداول


طریقه استفاده از کافی نت دانشگاه به چه صورت است و آیا امکان استفاده از اینترنت در خوابگاه وجود دارد؟

در کافی نت دانشگاه  هر دانشجو با دادن شماره دانشجویی و کد ملی می تواند از اینترنت استفاده کند هر دانشجوی روزانه 2 ساعت می تواند وصل باشد. در خوابگاه  از ساعت 5 بعدازظهر به بعد user دانشجویان فعال می شود و تا ساعت 7 صبح دانشجویان می توانند استفاده کنند و در این ساعت دانشجویان می توانند از 400MBحجم دانلود استفاده کنند.

اگر دانشجویی درخواست اخذ مرخصی تحصیلی در دوره کاراموزی را داشته باشد چه مراحلی را باید بگذراند .


درخواست کتبی دانشجو
اعلام نظر استاد مشاور
ارائه درخواست توسط کارشناس مربوطه به شورای بالینی دانشکده جهت بررسی واعلام نظر
 

قانون حذف نمرات مردودی؟

 

با عنایت به مصوبه بیست وهفتمین جلسه شورای معین شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 12/2/88 درخصوص حذف نمره مردودی .دانشجویی که در درسی نمره مردود کسب میکند در صورتیکه در مرحله بعد نمره 16 یا بالاترکسب نماید نمره مردودی قبلی حذف میگرددو این قانون در طول مدت دوره کارشناسی فقط  دوبار لحاظ می گردد. 

مراحل فارغ التحصیلی دانشجو چیست؟

 

 • سه ماه قبل از اتمام بخش ها مراجعه به کارشناس فارغ التحصیلان در واحد آموزش جهت رفع نواقص پرونده
 • اتمام دوره کارآموزی در عرصه واعلام نمره به آموزش
 • ثبت کلیه نمرات درسیستم سما
 • دریافت فرم تسویه حساب
   

زمان درخواست جهت میهمانی  و انتقال چه زمانی می باشد ؟  

شورای میهمانی و انتقال در طول هر نیمسال یکبار برگزار میگردد،دانشجو باید ابتدا درخواست کتبی خود را جهت میهمانی و انتقال در تاریخی که اداره آموزش اعلام می نماید به آموزش دانشکده تحویل دهد تا در شورای آموزشی دانشکده مطرح شود ودر صورت موافقت شورای دانشکده  درخواست به شورای دانشگاه می رود .

به چه دانشجوئی  رتبه 1 درصد برتر می گویند ؟

 • به دانشجوئی که در بین دانشجویان ورودی خود رتبه اول را کسب نموده باشد
 • معدل  کل دانشجو در بین دانشجویان هم ورودی خود بالاترین باشد.

تعداد غیبت مجاز دانشجو در دروس انتخاب شده؟ 

حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نظری 4/17،عملی وآزمایشگاهی2/17وکارآموزی و کارآموزی در عرصه از 1/10مجموع ساعات آن نباید تجاوز کند.

حداقل و حداکثر انتخاب واحد مجاز در هر نیمسال؟

 

 • حداقل واحد 12
 • حداکثر 20
 • بامعدل بالای 17 حداکثر انتخاب واحد 24

آغاز سال تحصیلی از چه تاریخی است و شروع امتحانات نیمسال اول از چه تاریخی است؟

شروع  آغاز سال تحصیلی طبق تقویم آموزشی دانشگاه در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98  از 23 شهریور و امتحانات نیمسال اول از 21 دی ماه آغاز  و تا سوم بهمن ادامه دارد.(ضمنا انتخاب واحد از 98/06/16لغایت 98/06/22 می باشد.