اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۵۶۱

 

 

 

دکتر محمد رضا بیاتیانی

Ph.D فیزیک پزشکی

1594367173-.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی:250

پست الکترونیکی:b.medphy@arakmu.ac.ir

رزومه کاری(CV)

دکتر فاطمه سیف

Ph.D فیزیک پزشکی

1595354293-bayatiani.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس:8-34173503-086

داخلی:360

پست الکترونیکی: seif@arakmu.ac.ir

رزومه کاری (CV)

دکتر فاطمه قهرمانی

Ph.D فیزیک پزشکی

1594368324-sayadi.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استاد یار

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی:356

پست الکترونیکی: f.ghahramani@arakmu.ac.ir

رزومه کاری (CV)

خانم زهرا فرزانگان

کارشناس ارشد فیزیک پزشکی

1594368324-sayadi.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی:مربی

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی:263

پست الکترونیکی: z.farzanegan@arakmu.ac.ir

رزومه کاری (CV)

کلید واژه ها: اعضای هیات علمی گروه تکنولوژی پرتودرمانی دانشکده پیراپزشکی اراک

آخرین ویرایش۲۱ شهریور ۱۳۹۹