سالن مولاژ

تعداد بازدید:۴۱۹۸
سالن مولاژ

سالن مولاژ بیشتر مورد استفاده عملی دانشجویان غیرپزشکی (شامل دندانپزشکی، پیراپزشکی، پرستاری و مامایی) می باشد. بخش استخوان شناسی مورد استفاده عملی دانشجویان پزشکی است.


به ازاء هر واحد درسی، دانشجویان به مدت 34 ساعت در طول ترم در سالن مولاژ به مطالعه می‏پردازند. 

 

کارشناس :جناب آقای صادق میرزایی  (کارشناسی مهندس پزشکی)


امکانات این سالن عبارتند از:

 • مولاژ بدن(نیم تنه):4 عدد
 • مولاژ چشم: 8 عدد
 • مولاژ گوش: 8 عدد
 • مولاژ مغز: 3 عدد
 • مولاژ دست : 2 عدد
 • مولاژ پا : 2 عدد
 • مولاژ لگن : 5 عدد (زن و مرد مشترک )
 • مولاژ جمجمه : 4 عدد
 • مولاژ حنجره : 1عدد
 • مولاژ قفسه سینه : 1 عدد
 • مولاژ نخاع : 2 عدد
 • مولاژ استخوان لگن : 2 عدد
 • مولاژ قلب : 3 عدد


دانشجویان بطور آزاد می توانند در ساعات غیردرسی به سالن مولاژ مراجعه و در آنجا به مطالعه بپردازند.
 

کلید واژه ها: سالن مولاژ دانشکده پیراپزشکی اراک

آخرین ویرایش۱۵ آذر ۱۴۰۲