مسئول دفتر ریاست

مسئول دفتر ریاست دانشکده / متصدی دبیرخانه دانشکده پیراپزشکی اراک

خانم مریم میرزایی

مدرک تحصیلی: دیپلم

آدرس: اراک - میدان بسیج  - مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) - طبقه اول بال قرمز - دانشکده پیراپزشکی

تلفن:  34173526 - 086     

34173502-8-  086    داخلی 367

 

کلید واژه ها: دانشکده پیراپزشکی اراکمسئول دفتر ریاستمتصدی دبیرخانه

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۳۹۸