مسئول دفتر ریاست

تعداد بازدید:۲۸۳۳

نام و نام خانوادگی: خانم مریم میرزایی

سمت: مسئول دفتر ریاست دانشکده / مسئول دبیرخانه دانشکده  /مسئول بایگانی دانشکده پیراپزشکی

مدرک تحصیلی : دیپلم

شماره تماس :34173526 -086

8الی34173503 -086 - داخلی 167

نشانی: اراک - میدان بسیج  - مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) - طبقه اول بال قرمز - دانشکده پیراپزشکی

Avatar

        شرح وظایف

  • هماهنگی کلیه امور مربوط به دفتر ریاست دانشکده پیراپزشکی از جمله هماهنگی های شورای آموزشی و پژوهشی
  • هماهنگی ملاقات کنندگان با ریاست دانشکده در طول ترم تحصیلی بصورت روزانه
  • انجام فکس و تایپ صورتجلسات و کلیه تایپ های مربوط به ریاست دانشکده
  • انجام کلیه امور مربوط به تحویل کمدهای مربوط به دانشجویان
  • مسئول بایگانی دانشکده و انجام کلیه امور مربوط به بایگانی دانشکده
  • مسئول دبیرخانه دانشکده و انجام کلیه امور مربوط به ثبت نامه های دانشکده

 

کلید واژه ها: دانشکده پیراپزشکی اراک مسئول دفتر ریاست متصدی دبیرخانه مریم میرزایی متصدی بایگانی

آخرین ویرایش۱۴ اسفند ۱۴۰۱