اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۱۹۹۸

 

 

 

دکتر محمد رضا بیاتیانی

Ph.D فیزیک پزشکی

1594367173-.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی:150 و 167

پست الکترونیکی:b.medphy@arakmu.ac.ir

رزومه کاری(CV)

دکتر فاطمه سیف

Ph.D فیزیک پزشکی

1595354293-bayatiani.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس:8-34173503-086

داخلی:260

پست الکترونیکی: seif@arakmu.ac.ir

رزومه کاری (CV)

دکتر فاطمه قهرمانی

Ph.D فیزیک پزشکی

1594368324-sayadi.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استاد یار

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی:256

پست الکترونیکی: f.ghahramani@arakmu.ac.ir

رزومه کاری (CV)

دکتر معصومه زنگنه

Ph.D فیزیک پزشکی

1594368324-sayadi.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استاد یار

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی:192

پست الکترونیکی: m.zangeneh@arakmu.ac.ir

رزومه کاری (CV)

کلید واژه ها: اعضای هیات علمی گروه تکنولوژی پرتوشناسی(رادیولوژی) دانشکده پیراپزشکی اراک

آخرین ویرایش۱۵ فروردین ۱۴۰۳