آزمایشگاه فیزیولوژی

تعداد بازدید:۸۷۰۲
آزمایشگاه فیزیولوژی

 آزمایشگاه فیزیولوژی با استفاده از منابع و فن آوری نوین، ابزار لازم برای مطالعه و تحقیق را برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان علاقه مند فراهم می سازد تا به تولید و نشر علم بپردازند، همچنین با ارتقای مستمر کیفیت خدمات خود در مقابل فراگیران و مسئولین دانشگاه پاسخگو بوده و به تربیت دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیولوژی و دکترای تخصصی پژوهشی و  دانشجویان کارشناسی ارشد نیز مشارکت  دارد.

 

مسئول: سرکارخانم مهدیه احمدی (دارای مدرک کارشناسی ارشد فیزیولوژی )                             


برخی از امکانات و تجهیزات موجود در این آزمایشگاه به شرح ذیل می باشد:
 

 • دستگا ه های کیموگراف
 • دستگاه هموگلوبین متر دیجیتال
 • دستگاه هماتوکریت
 • دستگاه اسپیرومتر
 • دستگاه اندازه گیری فشار خون
 • میکروسکوپ
 • دستگاه ECG

در آزمایشگاه فیزیولوژی امکان انجام آزمایشات زیر وجود دارد:
 

 • انجام دادن نمونه خون وریدی
 • اندازه گیری ECG ونوار قلب
 • تست شکنندگی گلبول های قرمز
 • ESRوتعیین گروه های خونی
 • شمارش گلبول های قرمز خون
 • شمارش گلبول های سفید خون
 • شمارش انواع گلبول های سفید
 • اندازه گیری هماتوکریت،BTوCT
 • روش اندازه گیری با اسپیرومتری
 • انجام رفلکس های عصبی
 • روش سنجش بینایی
 • آزمایش CBC (شامل شمارشPlt , Hct, WBC, RBC) 
 • آزمایشPTT , PT
 • آزمایش تعیین گروه خونی و ESR
 • تعیین فشار خون
 • بررسی رفلکسهای عصبی
 • تست بررسیNCV و میوگرافی

 
محل فعالیت:
محل فعالیت مرکز در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی اراک می باشد.


زمینه فعالیت:
 مرکز تحقیقات فیزیولوژی در بخش های زیر به فعالیت می پردازد:
الف: پژوهشی:
1-  علوم پایه
2- علوم بالینی
ب: آموزشی
در مجموع فعالیت های این مرکز 90% پژوهشی ، 10% آموزشی می باشد
 

کلید واژه ها: آزمایشگاه فیزیولوژی دانشکده پیراپزشکی اراک

آخرین ویرایش۱۴ اسفند ۱۴۰۱