معرفی دانشکده

تعداد بازدید:۸۲۵۹
معرفی دانشکده

دانشکده پیراپزشکی
 

از نیمسال اول سال تحصیلی 78-77 با تفکیک رشته های علوم آزمایشگاهی و بهداشت مبارزه با بیماری ها از دانشکده پزشکی و رشته های بهداشت خانواده و هوشبری از دانشکده پرستاری و مامایی  تشکیل شد و به ریاست سرکار خانم دکتر بیاتی به طور مستقل فعالیت خود را آغاز نمود و از سال 1383 رشته بهداشت حرفه ای  به رشته های این دانشکده اضافه گردید.به موجب تصمیم شورای گسترش در تاریخ 86/12/15 با ارتقاء آموزشکده پیراپزشکی به دانشکده موافقت بعمل آمد.

از مهر ماه سال تحصیلی 87 دوره کارشناسی پیوسته و ناپیوسته علوم آزمایشگاهی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته هوشبری و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته بهداشت عمومی و کارشناسی بهداشت حرفه ای و کاردانی بهداشت محیط و از مهر ماه سال 92 رشته کارشناسی پیوسته  تکنولوژی پرتو درمانی به دیگر رشته های دانشکده افزوده شده است. دانشکده بهداشت در نیمسال اول سال تحصیلی 89  از دانشکده پیراپزشکی تفکیک و بصورت مستقل ادامه فعالیت می دهد.

در راستای توسعه دانشکده پیراپزشکی در تیر97 رشته کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی راه اندازی و از مهر 97 پذیرش دانشجو آغاز شد و از نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 رشته تکنولوژی اتاق عمل از دانشکده پرستاری به رشته های این دانشکده اضافه گردید.

 

کلید واژه ها: معرفی دانشکده پیراپزشکی اراک

آخرین ویرایش۱۴ اسفند ۱۴۰۱