معرفی دانشکده

تعداد بازدید:۴۷۷۶
معرفی دانشکده

دانشکده پیراپزشکی
 

از نیمسال اول سال تحصیلی 78-77 با تفکیک رشته های علوم آزمایشگاهی و بهداشت و مبارزه با بیماری ها از دانشکده پزشکی و رشته های بهداشت خانواده و هوشبری از دانشکده پرستاری و مامایی  تشکیل شد و به ریاست سرکار خانم بیاتی به طور مستقل فعالیت خود را آغاز نمود و از سال 1383 رشته بهداشت حرفه ای  به رشته های این دانشکده اضافه گردید.

از مهر ماه سال تحصیلی 87 دوره کارشناسی پیوسته و ناپیوسته علوم آزمایشگاهی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته هوشبری و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته بهداشت عمومی و کارشناسی بهداشت حرفه ای و کاردانی بهداشت محیط و از مهر ماه سال 92 رشته کارشناسی پیوسته  تکنولوژی پرتو درمانی به دیگر رشته های دانشکده افزوده شده است. در راستای توسعه دانشکده پیراپزشکی در تیر97 رشته کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی راه اندازی و از مهر 97 پذیرش دانشجو آغاز شد .

دانشکده بهداشت در نیمسال اول سال تحصیلی 89  از دانشکده پیراپزشکی تفکیک و بصورت مستقل ادامه فعالیت می دهد.

کلید واژه ها: معرفی دانشکده پیراپزشکی اراک

آخرین ویرایش۲۵ اسفند ۱۳۹۸