اعضای هیات علمی

تعداد بازدید:۵۲۶

 

 

دکتر سعید چنگیزی آشتیانی

Ph.D فیزیولوژی

 

1594367173-.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استاد

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی:250

پست الکترونیکی: dr.ashtiyani@arakmu.ac.ir

رزومه کاری (CV)

خانم منصوره کریمی کیا

کارشناس ارشد پرستاری

(مراقبت های ویژه)

1594367173-.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی:306

پست الکترونیکی: karimikia93@gmail.com

رزومه کاری (CV)

خانم صفورا امیدوار

کارشناسی ارشد  پرستاری

(مراقبت های ویژه)

image?website=school-paramedicine&language=fa&preset=editor&name=1599807332-omidvar.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی:306

پست الکترونیکی:

رزومه کاری (CV)

 

دکتر هوشنگ طالبی

متخصص بیهوشی

1595354293-bayatiani.png

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استاد یار

شماره تماس:---

داخلی:---

پست الکترونیکی: ---

رزومه کاری (CV)

خانم نازنین امینی

کارشناسی ارشد پرستاری

(مراقبت های ویژه)

1595354293-bayatiani.png

 سمت: عضو هیات علمی

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس: 8-34173503-086

داخلی:263

پست الکترونیکی:nazaninamini69@yahoo.com

رزومه کاری:CV

 

دکتر شیرین پازکی

متخصص بیهوشی

1595354293-bayatiani.png

سمت:عضو هیات علمی

مرتبه علمی: استاد یار

شماره تماس:

داخلی:---

پست الکترونیکی: ---

رزومه کاری (CV)

کلید واژه ها: اعضای هیات علمی گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی اراک

آخرین ویرایش۲۶ بهمن ۱۳۹۹