معرفی گروه

تعداد بازدید:۱۳۹۱

 مقطع تحصیلی: کارشناسی پیوسته

رشته / رشته های تحصیلی: علوم آزمایشگاهی

هدف: تربیت نیروی انسانی متخصص در سطح کارشناسی علوم آزمایشگاهی به منظور تأمین نیازهای آزمایشگاههای بالینی وتخصصی
 

معرفی رشته کارشناسی پیوسته علوم ازمایشگاهی:
علوم آزمایشگاهی شاخه ای از علوم پزشکی است که در ارتباط با آنالیز آزمایشگاهی خون، مایعات و انساج بدن انسان به منظور تشخیص بیماری ،پیگیری درمان و حفظ سلامت افراد جامعه می باشد.


تاریخچه رشته و پیشرفت های جدید:
این رشته به نام مدیکال تکنولوژی در دانشگاه های جهان آموزش داده می شد. در این رشته به موازات پیشرفت علوم پزشکی و گسترش دامنه روش های تشخیص،تجهیزات آزمایشگاهی نیز بسیار پیشرفت کرده است.


ماموریت برنامه آموزش در تربیت نیروی انسانی:
ماموریت اصلی ، رشته علوم آزمایشگاهی تربیت افرادی است که بتوانند در آزمایشگاه های بالینی ،بیمارستانها و آزمایشگاه های مراکز بهداشتی با دانش اختصاصی که آموخته اند و با به کار گیری دستگاه های الکترونیکی پیچیده و روش های متعدد آزمایشات مختلف را روی خون و یا دیگر مایعات و انساج بدن انجام دهند.اطلاعات و نتایج به دست آمده از این آزمایشات ، پزشک را در تشخیص بیماری و روند درمان و حفظ سلامت جامعه یاری می دهد.


اهداف کلی:
هدف از برنامه اموزشی کارشناسی علوم آزمایشگاهی تربیت دانشجویان برای ارائه خدمات آزمایشگاهی است.در این برنامه تعلیمات عمومی و اختصاصی لازم به دانشجویان داده شده تا علاوه بر درک کافی از انسان ، فرهنگ حاکم بر آن و محیط اطرافش از عهده انجام آزمایشات اولیه و معمول در آزمایشگاه های بهداشتی و بالینی بر آیند.


نقش دانش آموختگان:
دانش آموختگان دوره کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی علاوه بر رشد شخصیتی و تفکر علمی که طی دوره آموزش کسب نموده اند قادر خواهند بود آزمایشات بالینی ،تحقیقات و خدمات وابسته را در مراکز زیر به عنوان کارشناس انجام دهند.
1-آزمایشگاه های بالینی بیمارستان های دولتی و خصوصی
2-آزمایشگاه های مراکز بهداشت
3-آزمکایشگها های تشخیص طبی خصوصی
4-انستیتو ها و مراکز تحقیقاتی و آموزشی
5-کارخانجات تولید وسایل و مواد آزمایشگاهی
6-شرکت های پخش فرآورده های بیولوژیک و آزمایشگاهی
7-آزمایشگاه های پزشک قانونی
8-آزمایشگاه های سازمان انتقال خون


وظایف حرفه ای دانش آموختگان:
کارشناسان علوم آزمایشگاهی برای انجام خدمات آزمایشگاهی از انواع تجهیزات و روش های مختلف آزمایشگاهی بهره مند خواهند شد، این روش ها شامل مطالعات میکروسکوپی،روش های تشخیص مولکولی،روش های مختلف تجزیه شیمیایی،ایمونولوژی و شناسایی باکتریولوژی می باشند.این افراد نه فقط آزمایشات مختلف را انجام می دهند، بلکه از اهمیت و اعتبار داده های به دست آمده با تکرار آزمایشات و بکار گیری روش های مختلف کنترل کیفی و مشاوره با پزشکان و دیگر پرسنل بهداشتی درمانی نیز باید اطمینان حاصل نمایند.سرپرستی کاردانهای علوم آزمایشگاهی بر عهده این افراد می باشد.

کلید واژه ها: معرفی گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی اراک

آخرین ویرایش۱۰ اسفند ۱۴۰۱