آزمایشگاه میکروب شناسی

تعداد بازدید:۴۰۴۹
آزمایشگاه میکروب شناسی

آزمایشگاه میکروب شناسی با ظرفیت کاری 30 دانشجو در واحد زمان و با در اختیار داشتن تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی مطابق با استانداردهای جهانی موجود شامل :

  • میکروسکوپ نوری
  • انکوباتور CO2 دار
  • انکوباتور37 درجه
  • PH متر دیجیتال
  • تانک ازت
  • هود لامینار
  • فریزر 70 درجه
  • و سروفیوز

 

با ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در رابطه با دروس علمی میکروب شناسی دانشجویان رشته های مختلف اعم از پزشکی و کارشناسی علوم آزمایشگاهی، رشته های بهداشت، اتاق عمل و پرستاری و مامائی دوره  روزانه زیر نظر اساتید متخصص و کارشناسان با تجربه مشغول می باشد .

 

کارشناس: سرکارخانم زهرا شیرشاهی (دارای مدرک کارشناسی علوم آزمایشگاهی)

کلید واژه ها: آزمایشگاه میکروب شناسی دانشکده پیراپزشکی اراک

آخرین ویرایش۱۴ اسفند ۱۴۰۱