آزمایشگاه بیوشیمی

تعداد بازدید:۱۱۲۲۳
آزمایشگاه بیوشیمی

گروه بیوشیمی که شامل تغذیه، ژنتیک و بیوشیمی می‏باشد، دارای آزمایشگاهی به مساحت تقریبی 100 متر مربع می‏باشد که زیرنظر این گروه اداره می‏شود. در این آزمایشگاه، آزمایشات شیمی عمومی، بیوشیمی عمومی، بیوشیمی بالینی وشیمی تجزیه برای دانشجویان رشته‏ های مختلف پزشکی،دندانپزشکی،پرستاری، مامایی و پیراپزشکی انجام می‏شود. کلاسهای آزمایشگاه که با ظرفیت 20-15 نفر برگزار می‏گردد زیر نظر مدرس مربوطه و کارشناس آزمایشگاه انجام می‏گیرد.
 

کارشناس: سرکارخانم فرنگیس ملک محمدی (دارای مدرک کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی)


امکانات آزمایشگاه عبارتنداز:

 • دستگاه اسپکتروفتومتر،
 • هود
 • فور
 • میکروسکوپ
 • انواع بن ماری
 • انواع ترازو
 • انواع سانتریفوژ
 • دستگاه الایزاریدر
 • ویزیبل
 • دستگاه کوره
 • UV فتومتر
 • دستگاه الکتروفورز هلیا
 • اسکپتروفتومتر flame 

در این آزمایشگاه امکان انجام آزمایشات توسط تک تک دانشجویان وجود دارد.

آزمایشات زیر جهت گروههای مختلف پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، مامایی و علوم آزمایشگاهی و بهداشت خانواده انجام می‏گیرد:

محلول سازی با استفاده از معرفهای مختلف جهت شناسایی مواد، شناسایی قندها، چربی‏ها و اسیدهای آمینه، تهیه بافرها، آزمایش‏های قند،اوره، کراتینین، کلسترول، پروتئین ، آلکالن فسفاتاز ، اسیدفسفاتاز، آهن، الکتروفورز پروتئین، سدیم و پتاسیم به روش فیلم فتومتری، β به روش الیزا، HCG به روش کمی و کیفی، U/A  ،آزمایش,AST,ALT,LDH,CPK.BUN

کلید واژه ها: آزمایشگاه بیوشیمی دانشکده پیراپزشکی اراک

آخرین ویرایش۱۴ اسفند ۱۴۰۱