ریاست

تعداد بازدید:۵۴۷۳

ریاست دانشکده پیراپزشکی: جناب آقای دکتر محمدرضا بیاتیانی

مدرک تحصیلی: دکترای فیزیک پزشکی

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس: 34173526-086

شماره نمابر: 34173526-086

آدرس محل کار : اراک- سردشت - میدان بسیج، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم- طبقه اول بال قرمز -دانشکده پیراپزشکی

پست الکترونیک : b.medphy@arakmu.ac.ir

رزومه کاری (CV)

 

     شرح وظایف

  • نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد
  • ایجاد هماهنگی در امور آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده 
  • نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده 
  • ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیتهای واحدهای تابع دانشکده 
  • پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده 
  • نظارت بر کار شورای آموزشی و پژوهشی و .... دانشکده 
  • ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه
  • بررسی صلاحیت معاونان گروه ها و اظهارنظر درباره آنان

 

کلید واژه ها: ریاست دانشکده پیراپزشکی اراک آقای دکتر محمدرضا بیاتیانی