ریاست

ریاست دانشکده پیراپزشکی: جناب آقای دکتر محمدرضا بیاتیانی

مدرک تحصیلی: دکتری فیزیک پزشکی

مرتبه علمی: استاد یار

پست الکترونیک :b.medphy@arakmu.ac.ir

رزومه کاری (CV)

 

 

کلید واژه ها: ریاستدانشکده پیراپزشکی اراک

آخرین ویرایش۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹