نظر سنجی درباره سایت

عنوان فرم
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*نام کامل
  1
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  2
 • دسترسی به اطلاعات*فقط یکی انتخاب کنید
  ساده
  نیاز به مرور دارد
  به سختی مطالب مورد نیاز پیدا می شود
  3
 • سرعت بارگذاری*فقط یکی انتخاب کنید
  عالی
  خوب
  متوسط
  کند
  4
 • مفید بودن اطلاعات سایت*فقط یکی انتخاب کنید
  کاربردی
  کاربردی نیست
  برخی اطلاعات مورد نیاز در سایت نیست
  5
 • اطلاعاتی که نیاز است در سایت باشد*توضیح بیشتر
  6
 • بروز بودن اطلاعات سایت*فقط یکی انتخاب کنید
  به روز است
  تاریخ گذشته است
  7
 • اطلاعاتی که پیشنهاد می کنید در سایت باشد*توضیح بیشتر
  8
 • انتقادات، پیشنهادات خود درباره سایت را اعلام فرمایید*توضیح بیشتر
  9
 • امتیاز کلی شما به سایت*امتیاز بدهید
  10
 • تاریخ*تاریخ تکمیل فرم
  11