بازدید اعضای هیات بورد تکنولوژی اتاق عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از گروه تکنولوژی اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی

۰۳ تیر ۱۴۰۳ | ۰۷:۲۴ کد : ۴۴۲۷۸ اصلی
تعداد بازدید:۱۲۱
بازدید اعضای هیات بورد تکنولوژی اتاق عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از گروه تکنولوژی اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی

در تاریخ 29 و 30 خرداد ماه سال جاری سرکار خانم دکتر حنانی و سرکار خانم دکتر گله دار، اعضای هیات بورد تکنولوژی اتاق عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور اعتبار بخشی دوره کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل، از دانشکده پیرا‌پزشکی اراک بازدید بعمل آوردند. این بازدید که در طی دو روز توسط اعضای بورد انجام شد شامل تشکیل جلسات با اساتید گروه و بررسی مستندات و مصاحبه با اعضای گروه و همچنین دانشجویان صورت پذیرفت.سپس فضاها، بخش های آموزشی و تجهیزات گروه مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت .همچنین در ادامه، بازدید ازمراکز آموزشی-درمانی تابعه دانشگاه به عمل آمد و درپایان نیز در حضور معاون آموزشی دانشگاه جلسه اختتامیه جهت بررسی نتایج ارزیابی از واحدهای مختلف صورت گرفت.

 

کلید واژه ها: اعتباربخشی


( ۱ )

نظر شما :