اصلی معاونت بهداشتی - آرشیو

بیش از ۷۷ درصد دیابتی های استان از بیماری خود مطلع اند

مسئول بیماری های غیرواگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: در سالیان گذشته تنها نیمی از بیماران دیابتی از بیماری خود آگاه بودند، اما با غربالگری هایی که از سال ۱۳۹۵ آغاز شد، این میزان در کشور به ۷۵ درصد و در استان به بیش از ۷۷ درصد رسیده است.

ادامه مطلب