اصلی معاونت بهداشتی - آرشیو

در دز اول،سوم و در دز سوم پنجمین استان کشور هستیم.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک: نسبت به میانگین کشوری،آمار نسبتا قابل قبولی داریم.

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان مرکزی،دکتر علی علیمحمدی گفت : بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت،استان مرکزی در تزریق دز اول/سوم و دز سوم/ پنجم کشور است.

ادامه مطلب
لیست معلمان و دانش آموزان واکسن گریز را اعلام کنید

رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک، خواستار اعلام لیست دانش آموزان و معلمان واکسینه نشده تا هفته آتی شد.

سید شهریار حسینی از‌مدارسی که دانش آموزان و معلمین آنها واکسن نزده اند خواست تا ۷ آذر اسامی را اعلام کنند.

ادامه مطلب