لیست دانشگاه های علوم پزشکی

ردیفنام دانشگاه
1دانشکده علوم پزشکی آبادان
2دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه
3دانشکده علوم پزشکی جیرفت
4دانشکده علوم پزشکی دزفول
5دانشکده علوم پزشکی نیشابور
6دانشگاه علوم پزشکی ارتش
7دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
8دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
9دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
10دانشگاه علوم پزشکی البرز
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵۸ مورد.