فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خریدکابل ۲۰ کیلو ولت زره دار آلومینیومی جهت برق رسانی به پروژه بیمارستان ۴۸۰ تختخوابی ولیعصر (عج) اراک (۵۵- ۱۴۰۱ )

۰۳ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۱:۵۹ کد : ۳۲۰۲۷ مناقصات
تعداد بازدید:۱۰۳۲۲

دانشگاه علوم پزشکی اراک  درنظر دارد مناقصه عمومی خریدکابل 20 کیلو ولت زره دار آلومینیومی جهت برق رسانی به پروژه بیمارستان 480 تختخوابی ولیعصر (عج) اراک را از شرکتهای سازنده دارای تایید استاندارد و صلاحیت فنی طبق اسناد مناقصه، و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس
www.setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ  03/11/1401 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز پنجشنبه  تاریخ 06/11/1401 
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات و تکمیل و ارسال مستندات مناقصه:  رو ز یکشنبه  تاریخ 16/11/1401
زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت  10 صبح روز  دوشنبه  تاریخ  17/11/1401 
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  1.250.000.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران 
حضور  نمایندگان پیشنهاد دهندگان مناقصه در جلسه بازگشایی پاکتها بلامانع است.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک و امور حقوقی و قراردادها  و تلفن  08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248

کلید واژه ها: مزایده مناقصه برق رسانی


نظر شما :