آگهی مزایده فروش خودروهای قابل شماره گذاری و پلاک انتظامی

۱۸ دی ۱۳۹۸ | ۱۱:۰۲ کد : ۷۲۴۱ مناقصات
تعداد بازدید:۲۸۷۲۴

آگهی مزایده 3-98
دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد  تعداد 11 دستگاه خودروهای قابل شماره گذاری و پلاک انتظامی خود را از طریق مزایده به فروش برساند متقاضیان می توانند جهت دریافت برگ شرایط و اطلاع از نحوه و زمان برگزاری مزایده از تاریخ 17/10/1398 لغایت28/10/1398 به آدرس اینترنتی سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ایران ) مراجعه نمایند و جهت بازدید خودروهای مورد مزایده از تاریخ 17/10/98 لغایت 26/10/1398 از ساعت 30 : 7 صبح الی 15  عصر  بغیر از پنجشنبه ها و جمعه ها در محل انبار نقلیه دانشگاه علوم پزشکی اراک به نشانی اراک زیر پل شهر صنعتی جنب تامین اجتماعی بلوار گلها  مراجعه نمایند.
تاریخ بررسی پیشنهادات یکشنبه مورخ 29/10/1398 از طریق سامانه ستاد ایران است. 
قابل توجه می باشد مالیات بر ارزش افزوده در صورت تعلق بر عهده خریدار می باشد. 
کلیه هزینه های نقل و انتقال و شماره گذاری خودرو ها نیز بر عهده خریدار می باشد.

                                                                 مدیریت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی اراک 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه پلاک انتظامی شماره گذاری خودرو


( ۳۳ )

نظر شما :