برنامه کاری درمانگاه ها

تعداد بازدید:۸۶۱

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

تقویم کاری

1

دکتر خاتمی

دکتر حاج رحیمی

دکتر بکتاش

داخلی

ایام هفته

2

دکتر  شریفی

اطفال

ایام هفته (1 ام  تا 6 ام )

             (15 ام  تا 30 ام )

3

دکتر ایران پور

زنان و زایمان

ایام هفته (9  ام  تا 17 ام )

              ( 23 ام تا 30 ام )

 

4

دکتر اسلام جو

رادیولوژی و    سونوگرافی

ایام هفته   ( شنبه الی چهارشنبه )

5

دکتر محمدی

دکتر بروسان

اعصاب و روان

دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه

شنبه ها

6

دکتر درگاهی

ارتوپدی

یکشنبه ها

7

دکتر میربد

قلب و عروق

شنبه، یکشنبه ، دوشنبه

8

دکتر فداکار

چشم پزشک

دوشنبه ها

کلید واژه ها: کلینیک شستشوی داخلی اطفال لیست دکتر شنبه دوشنبه یکشنبه هفته ایام هفته ایام