مطالب مرتبط با کلید واژه

اطفال


تاریخچه

شهرستان کمیجان در شمال غربی استان مرکزی واقع شده است و از مناطق سردسیر این استان می باشد بیمارستان امام علی (ع)کمیجان یکی از بیمارستانهای عمومی و تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک می باشد که منظور تشخیص و درمان بیماران ...

لیست ارائه خدمات

       لیست ارائه خدمات بیمارستان امام علی(ع)کمیجان   خدمات اورژانس: تزریقات اتل بندی شستشوی چشم شستشوی گوش بخیه وپانسمان نوارقلب خدمات سرپایی: کلینیک   اطفال کلینیک   داخلی  کلینیک   زنان  کلینیک اعصاب و روان کلینیک تغذیه و رژیم درمانی کلینیک دیابت دیالیز خدمات بستری:   بخش اطفال بخش داخلی بخش زایمان

خیرین

خیرین

بیمارستان امام علی (ع)کمیجان یکی از بیمارستانهای عمومی و تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک می باشد که منظور تشخیص و درمان بیماران ایجاد شده است.این مرکز دارای بخشهای اورژانس ،اطفال و نوزادان وداخلی و تسهیلات زایمانی می باشد و در ...