مطالب مرتبط با کلید واژه

اطفال


تاریخچه بیمارستان

شهرستان کمیجان در شمال غربی استان مرکزی واقع شده است و از مناطق سردسیر این استان می باشد بیمارستان امام علی (ع)کمیجان یکی از بیمارستان های عمومی و تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک می باشد که منظور تشخیص و درمان ...

برنامه کاری درمانگاه ها

               تقویم کاری پزشکان بیمارستان امام علی(ع)      کمیجان  اسفند1401        ردیف نام و نام خانوادگی تخصص تقویم کاری 1 دکتر خاتمی دکتر حاج رحیمی دکتر بکتاش داخلی ایام هفته 2 دکتر  شریفی اطفال ایام هفته (6 ام  تا 23 ام ) 3 دکتر ایران پور دکتر ایزدیار زنان و زایمان ایام هفته (6 ام  تا ...

امور خیریه

گرت ز دست برآید چو شمع تابان باش             بسوز خویشتن و جمع را فروزان باش فضای  تیره ی کاشانه ای  منور  ساز              چو آفتاب درخشنده، نور افشان باش ببند  تا  بتوانی  کمر  به  خدمت خلق              بدین وسیله خود اندر پناه یزدان باش هم ...

سر پرستاران

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات بخش 1 حدیث فتح آبادی کارشناس پرستاری سر پرستار بخش اورژانس 2 لیلا حسنی کارشناس پرستاری سر پرستار بخش دیالیز 3 فاطمه نوروزی کارشناس پرستاری سر پرستاربخش جنرال (داخلی-اطفال-نوزادان) 4 لیلا ملکیان کارشناس هوشبری مسئول اتاق عمل 5 زیور موسوی کارشناس مامایی ماما مسئول بلوک زایمان