مطالب مرتبط با کلید واژه

داخلی


اطلاعیه بیمارستان

شماره تلفنهای بیمارستان 35453582-086 مدیریت 35453582-086    داخلی 201 تلفن گویای بیمارستان 35453583-086 دفتر پرستاری داخلی   212 بخش اطفال و داخلی داخلی  204 بخش اورژانس داخلی  211 آزمایشگاه داخلی  216    داروخانه  داخلی   210 پذیرش داخلی  200 نگهبانی داخلی  214 خدمات داخلی   203 انبار داروئی داخلی   207 مامایی داخلی   202 مدارک پزشکی داخلی   215  پزشک عمومی داخلی   209 رادیولوزی داخلی   208 دیالیز داخلی   206  اعصاب و روان داخلی   205

اطفال

در طبقه دوم بیمارستان در تمام ایام فعال است دارای 16 تخت می باشد پزشک بخش:متخصص داخلی ومتخصص اطفال می باشد پرسنل درمان :کارشناس پرستاری مسئول بخش:خانم نوروزی تلفن تماس :08625453583     داخلی 204

بخش جنرال

رئیس بخش: دکتر الماس خاتمی(متخصص داخلی) سرپرستار بخش: سرکار خانم فاطمه نوروزی تلفن :08635453583 تلفن داخلی:204 تعداد تخت فعال داخلی: 15تخت+2 تخت ایزوله تعدا تخت نوزادان: 6 تخت تعداد تخت اطفال: 6 تخت + 2 تخت ایزوله موقعیت بخش: طبقه دوم ساعات ارائه خدمت: به صورت شبانه ...

بخش دیالیز

رئیس بخش: دکتر الماس خاتمی(متخصص داخلی) سرپرستار بخش: سرکار خانم لیلا حسنی تلفن : 08635453583 تلفن داخلی: 206  تعداد تخت فعال: 4 تخت تعداد تخت ایزوله: 2 تخت موقعیت بخش: طبقه اول، سمت چپ ساعات ارائه خدمت: بیماران مزمن صبح ها (شنبه تا پنجشنبه) (8 الی ...

اورژانس

رئیس بخش: دکتر آذرگشب (پزشک عمومی) سرپرستار بخش: سرکار خانم حدیث فتح آبادی تلفن :08635453583 تلفن داخلی:211 تعداد تخت سرپایی: 4 تخت تعداد تخت بستری: 3 تخت و اتاق عمل سرپایی و اتاق احیا قلبی ریوی موقعیت بخش: طبقه اول، سمت راست ساعات ارائه خدمت: به صورت ...

اسپیرومتری

اسپیرومتری تست رایجی است که جهت تشخیص آسم، بیماری مزمن انسداد ریوی (COPD) و در مواردی استفاده می‌شود که سیستم تنفسی به دلایلی تحت تاثیر قرار گرفته است. انجام این تست توسط یک پزشک متخصص داخلی و یک تکنسین ماهر در بیمارستان امام ...